Ազգ/Ժողովուրդ

Ազգ և ժողովուրդ հասկացությունները,ազգային պետությունների առաջացումը,ձևերը և սկզբունքները: «Ազգ» և «ժողովուրդ» բառերը հաճախ գործածվում են իբրև հոմանիշներ, քանի որ և՛ ազգը, և՛ ժողովուրդը երկուսն էլ ներկայացնում են մարդկանց հավաքականությունը` նույն էթնոսի պատկանող, նույն ինքնությունը, մշակութային արժեքներն ունեցող: Սակայն երբեմն «ժողովուրդ» ասելով` նկատի է առնվում նաև էթնիկական նույն սկզբնավորումը չունեցող մարդկանց հավաքականությունը: Սույն սահմանման պարագայում պետք…

My Autmn Holidays

Mostly I spent my autumn holidays, taking care of my favourite garden. Besides taking care of my garden I also feed the dogs, living there, make fires, listen to music , enjoying the nature and the view opening in the starful sky. The atmosphere of the garden is very warm and interesting and it appeals…