Հաշվետվություն

Այս ուսումնական շրջանում կատարել եմ շատ աշխատանքներ,ծանոթացել եմ նոր ոլորտների հետ,կատարել եմ նախագծեր որոնց հղումները տեղադրված են ներքևում,նաև ճանփորդել եմ և բարձունք եմ հաղթահարել։Գրականությունից կատարել եմ՝ Անուննակների մասին նախագիծ,որը  հորդորում եմ ընթերցել շատ ստացված կիսամյակ էր հուսով եմ,որ հաջորդ կիսամյակին որոշ բացթողումներ կլրացնեմ։ Շնորհակալություն։ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

How I would like celebrate the New Year

It is pleasant to celebrate the New Years  at home and  with my friend as well. I wish to rend an apartment on North Avenue to celebrate the New Year with them there,tasting different delicious  kinds of dishes and sweets.Till 12 o’clock I would like to sit with my friends in front of the fireplace…