10 Most Beautiful Churches in Armenia That You Must Visit

Armenia being one of the oldest countries in the world was also the first country to adopt Christianity as its state religion back in 301 AD (that’s more than 1,700 years ago!). Its millennium old monasteries can usually be found situated on highlands amongst picturesque landscapes where they are less vulnerable to attacks. Armenia, also known as the…

Interesting Facts about Armenia

1. Chess is a compulsory subject in schools. In Armenian schools all students have to take chess as a compulsory subject and there are even exams for it! 2. Armenia was the first country which adopted Christianity as a state religion. Cristianity was adopted in Armenia in 301AD as a state religion.Today, 97% of the population are…

Առաջադրանք

 Ծերունի մի դերվիշ՝ ճակատն արևառ, եկավ եգիպտական անապատը, որ մեծ սֆինքսից հարցումներ անի երջանկության մասին: Բազմել էր հինավուրց սֆինքսը անդորր ու աներեր. նրա անթարթ աչքերը նայում էին խորհրդավոր հեռուները: Արձանացավ սֆինքսի առջև, խոհուն աչքերը մռայլ ճակատի տակից հառեց նրա աչքերին և ասաց._ Եկել եմ մոտդ համայն աշխարհի բոլոր ծագերից, հարցում եմ արել՝ իմանալու, թե ինչ…