Գործնական աշխատանք

Բարդ նախադասությունը պարզեցրու՝ նրա մեջ եղած նախադասություններից մեկը թողնելով: 1.Մարգարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի   լեռնաշղթային, որի սրածայր գագաթներին ամպը նազով էր նստել: Մարգարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի   լեռնաշղթային: 2.Հեռու գարունքին, երբ Արայի լյառը փեշերից  ձյուն էր հալում և լանջը  մերկացնում, ձյունաջրի պղտոր առվակները ձորակներով գլորվում էին դեպի Քասախի ձորը: Հեռու գարունքին, ձյունաջրի պղտոր առվակները ձորակներով գլորվում էին…