Տուն/Home ֆիլմի վերլուծություն

“Տուն” ֆիլմը պատմում է մեր երկրագնդի ստեղծման, բնակչության և խնդիրների մասին: Տուն Ֆիլմը գրեթե ամբողջությամբ բաղկացած է Երկրի տարբեր վայրերի օդային կրակոցներից: Այն ցույց է տալիս Երկրի վրա կյանքի բազմազանությունը և ինչպես մարդկությունը սպառնում մոլորակի էկոլոգիական հավասարակշռությանը: Մեր Երկիր մոլորակի մթնոլորտը աղտոտված է,գնալով Օվկիանոսի ջուրը աղիանում է:Արխիոբակտերիաները համարվում են մեր մոլորակի նախնիները,Ջրի քանակը Երկրի վրա միշտ…