Համամոլորակային էկոլոգիական խնդիրներ

·  Որո՞նք են համամոլորակային էկոլոգիական խնդիրներըՀամամոլորակային են այն հիմնախնդիրները, որոնք ընդգրկում են ողջ երկրագունդը և մարդկությունը, սպառնում նրանց ներկային ու ապագային, և դրանց լուծման համար պահանջվում է բոլոր ժողովուրդների ու գործողությունների միասնությունը:Համամոլորակային հիմնախնդիրները պատահական չեն առաջացել, դրանց առաջացմանը նպաստել են որոշ խնդիրներ, որոնք մինչ օրերս էլ դեռ վերջնական լուծում չեն ստացել: Բազմաթիվ համամոլորակայնի հիմնախնդրից են`…

Բութի կետադրությունը

Բութը դրվում է` 1.   Բացահայտյալի վրա` բացահայտչից տրոհելու համար. Գալիս էր  նշանավոր մարդը` Անդրանիկը: 2.   Նախադաս և հետադաս տրոհված դերբայական դարձվածների և նախադասության հիմնական մասի միջև. Խմբի ավագ դառնալով` նոր խստություններ էր բանեցնում։ 3.   Հետադաս բազմակի կամ ծավալուն որոշչից առաջ. Մի ճերմակ ամպ` թափանցիկ ու անձև, հանդարտ լողում էր լազուրի մեջ  (Ա. Բակունց): 4.   Տրոհվող հետադաս հատկացուցիչներից առաջ. Վերջապես կան…