Թեստ Պատմություն

Ե՞րբ է խեթական թագավորի և Հայասայի Խուկանա արքայի միջև կնքվելբարեկամության և փոխօգնության պայմանագիր .Ք. ա. XIV դարում 2. Ե՞րբ է Կորբուլոնը բանակցություններ սկսել Վաղարշի ու Տրդատի հետ՝ վերջինիսթագադրելու՝ Ներոնի առաջարկի շուրջ .64 թ. 3. Ե՞րբ է Մուշեղ սպարապետը զորքով շարժվել Գանձակ. 372 թ. 4. Ո՞ր թվականին սկսվեց պարսկա-բյուզանդական 20-ամյա պատերազմը. 571 թ. 5. Ե՞րբ է…

Սոցիալիզմ

Սոցիալիզմը տնտեսական և քաղաքական համակարգ է, ըստ որի հարստություն ստեղծելը, տեղափոխելը և առևտրի միջոցները պետք է վերահսկվեն աշխատավոր մարդկանց կողմից։ Սոցիալիզմի նպատակը սոցիալական արդարություն հաստատելն է։ Սոցիալիստները գտնում են, որ մարդու բնույթը ժամանակի ընթացքում կարող է փոփոխությունների ենթարկվել՝ լինելով սոցիալական էակ և ապրելով համայնքում, իսկ մարդն ի վիճակի է ապրել և հաղթահարել սոցիալական և տնտեսական…

Առաջադրանքներ/պատմություն

Որտե՞ղ էր գտնվում Կիլիկիան.․ 1) Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում 2) Փոքր Ասիայի հարավ-արևմուտքում 3) Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևմուտքում 4) Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևելքում Որտե՞ղ է հրատարակվել Հ. Գաթըրճյանի «Տիեզերական պատմություն» աշխատությունը. 1) Մոսկվայում 2) Վենետիկում 3) Վիեննայում 4) Պետերբուրգում Որքա՞ն է եղել հայ կամավորների թիվը 1915 թ. վերջին և 1916 թ. սկզբին. 1) 5000 2) 10000 3) 12000…

Առաջադրանք/Պատմություն

Սոցիալիստական հասարակության ձևավորումը Ինչ է ՆԷՊ-ը, կարդալ վերլուծել նյութը բլոգում: Նոր տնտեսական քաղաքականությունը (Նէպ) Քաղաքացիական կռիվների ավարտից հետո Խորհրդային Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ քայքայված տնտեսության վերականգնման գործին։ Դրան ծառայելու եկավ Նոր տնտեսական քաղաքականությունը (Նէպ)։ Այն իրականացվել էր Ռուսաստանում 1921 թ., այն բանից հետո, երբ ռազմական կոմունիզմի քաղաքականությունը ճգնաժամային իրադրություն էր ստեղծել ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական…

Պատմություն հարցաշար

Կատարեք առաջադրանքները, վերլուծեք պատասխանները Որտե՞ղ էր գտնվում Կիլիկիան. 1) Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում 2) Փոքր Ասիայի հարավ-արևմուտքում 3) Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևմուտքում 4) Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևելքում Որտե՞ղ է հրատարակվել Հ. Գաթըրճյանի «Տիեզերական պատմություն» աշխատությունը. 1) Մոսկվայում 2) Վենետիկում ✓3) Վիեննայում 4) Պետերբուրգում Որքա՞ն է եղել հայ կամավորների թիվը 1915 թ. վերջին և 1916 թ. սկզբին. 1) 5000…

Բառագիտություն

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) մարմնեղ, թիկնեղ, հաղթանդամ, պարթևահասակ2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառեն են իրար հոմանիշ:3) խոտոր, զարտուղի, շեղ, ծուռ5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) կատաղի, վայրագ, դժնի,…