Առաջադրանք-հայոց լեզվից

գիտակ,կարապետ,ընկնավոր,առաջնորդ,քաջք,գոտեմարտիկ,գեղապաշտ,ըմբիշտ,դշխո, քաջք-դեվ դշխո-գոտեմարտիկ ընկնավոր-դիվահար դրասանգ,նժույգ,նախճիր,եղրևանի,դիպակ,յասաման,սյուք,եղերն,եղեգն,եղերերգ,շամբ,երիվար,ծաղկաշղթա,զեփյուռ դրասանգ-դրասանգ նժույգ-երիվար յասաման-եղրևանի զեփյուռ-սյուք նախճիր-եղերն եղեգն-շամբ Գավաթ,տենդ,նստվածք,գոմ,թել,նախասրահ,գավիթ,դերձան,գահույք,փարախ,մրուր,դողերոցք,գլան,ըմպանակ գավաթ-ըմպանակ տենդ-դողէրոցք դերձան-թել փարախ-գոմ գավիթ-նախասրահ մրուր-նստվածք գլան-լիսեռ Ագի,եղջյուր,ազդր,քթանցք,ճիրան,վարս,մկան,ռունգ,պոչ,կոտոշ,մագիլ,անութ,ճանկ,ձետ,գես,պինչ,պոզ,մազ մագիլ-ճանկ,ճիրան ագի-պոչ-ձետ ազդր-մկան քթանցք-ռունգ պինչ գես-մազ-վարս եղջյուր-պոզ-կոտոշ

Թարգմանություն

Притча об обидах Ученик попросил учителя:– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. – Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошёл конфликт,…

Գործնական աշխատանք

Գրիր մեկ բառով:ճահիճներով պատված — ճահճապատ 1. նոր տնկած — նորատունկ 2. մանրէներ ծնող — մանրէածին 2. նվեր տվող — նվիրատու 3. մորը սիրող — մայրասեր 3. նուրբ հնչող — նրբահունչ 4. մարդկանց ատող — մարդատյաց 4. շահույթ բերող — շահաբեր 5. մաքուր գրած — մաքրագիր 5. շեկ վարսերով — շիկահեր 6. միայնակ կյանք վարող…

Գործնական աշխատանք

Առերևույթ,օրըստօրե,ամանորյա,անքանալ,առէջ,արագոտն,ստորերկրյա,անորակ,մանրէ,դողերոցք,ելևէջ,վաղորդյան,բացօթյա,աներևակաելի,բախտորոշ,Սևանհէկ,որևէ,հոգուտ,արծաթազօծ,մեղմորեն,թիկնօթող,ինչևիցէ,անորեն,լացուկոծ,առօրեական,երկարօրյա,բազմերանգ,անողնաշար,հանապազօրյա,նախօրոք,այգեվետ,վաղօրոք,կիսաեփ,ովքեր,գիշերօթիկ,աէրոդպրոց,հատորյակ,վայրէջք,երբևէ,երկօրյակ: Ագեվազ,ունևոր,գերեվարել,վազեվազ,գինեվաճառ,ագևոր,դափնեվարդ,Եվգինե,կարեվեր,գինեվետ,Հևիհև,ամենևին,համաեվրոպական,հարևան,ուղևոր,օթևան,սեթևեթանք,ոգևորություն,ալեվետ,ոսկեվարս,հոգեվարք,տարեվերջ,գոտևորել,հետևորդ,ոսկեվազ,սերկեվիլ,վաղնևեթ:

Գործնական աշխատանք

Բարդ նախադասությունը պարզեցրու՝ նրա մեջ եղած նախադասություններից մեկը թողնելով: 1.Մարգարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի   լեռնաշղթային, որի սրածայր գագաթներին ամպը նազով էր նստել: Մարգարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի   լեռնաշղթային: 2.Հեռու գարունքին, երբ Արայի լյառը փեշերից  ձյուն էր հալում և լանջը  մերկացնում, ձյունաջրի պղտոր առվակները ձորակներով գլորվում էին դեպի Քասախի ձորը: Հեռու գարունքին, ձյունաջրի պղտոր առվակները ձորակներով գլորվում էին…

Բութի կետադրությունը

Բութը դրվում է` 1.   Բացահայտյալի վրա` բացահայտչից տրոհելու համար. Գալիս էր  նշանավոր մարդը` Անդրանիկը: 2.   Նախադաս և հետադաս տրոհված դերբայական դարձվածների և նախադասության հիմնական մասի միջև. Խմբի ավագ դառնալով` նոր խստություններ էր բանեցնում։ 3.   Հետադաս բազմակի կամ ծավալուն որոշչից առաջ. Մի ճերմակ ամպ` թափանցիկ ու անձև, հանդարտ լողում էր լազուրի մեջ  (Ա. Բակունց): 4.   Տրոհվող հետադաս հատկացուցիչներից առաջ. Վերջապես կան…

Գրաբարյան օրեր

1․ԱռակԼսէք ահաւասիկ. ել սերմանաւղ սերմանել:  Եւ եղեւ ի սերմանելն, ոմն անկաւ առ ճանապարհաւ, եւ եկն թռչուն եւ եկեր զնա:  Եւ այլն անկաւ յապառաժի՝ ուր ոչ գոյր հող բազում. եւ վաղվաղակի բուսաւ: Քանզի ոչ գոյր հիւթ երկրին,  եւ յորժամ ծագեաց արեւ՝ ջեռաւ, եւ զի ոչ գոյին արմատք՝ ցամաքեցաւ:  Եւ այլն անկաւ ի մէջ փշոց. ելին փուշքն…

ԱՆնունակներ

Աննունունակներ: Մարդկությունը ստեղծվել է այլմոլորակայինների կողմից ՝ որպես օգտակար հանածոներ հավաքող ստրուկներ: ՙՙՙՙՙՙՈւշադրություն՚՚՚՚՚ Հոդվածը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր ի վիճակի են ընկալել ոչ ստանդարտ տեղեկատվությունը: «Ռեալիստներ» խնդրում ենք հեռացե՛ք: Աննունունակները 12-րդ մոլորակից հսկա մարդիկ են, որոնք տարբեր անուններով հիշատակված են մարդկության տարբեր լեգենդներում, ինչպես իրենց մոլորակը `Նիբիրուն, Մարդուկը, Դառնության աղբյուրը , 12-րդ մոլորակը,…

Երկրաշարժ և սակե

Землетрясение и сакэ Современная притча На вечеринке в Японии одному гостю предложили попробовать популярный японский алкогольный напиток. После первой рюмки гость увидел, что в комнате задвигалась мебель. — Это очень крепкий напиток, — сказал он хозяину. — Не думаю, — ответил тот, — скорее всего, это землетрясение. Երկրաշարժ և Սակե Ժամանակակից առակ Ճապոնիայում կայացած երեկույթի…