Բառագիտություն

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) մարմնեղ, թիկնեղ, հաղթանդամ, պարթևահասակ2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառեն են իրար հոմանիշ:3) խոտոր, զարտուղի, շեղ, ծուռ5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) կատաղի, վայրագ, դժնի,…

Գործնական աշխատանք հայոց լեզու/մարտի 30-ապրիլ 14

Նախագիծ՝ Կարդում ենք արտասահմանյան գրականություն Գաբրիել Գարսիա Մարկես «Աշխարհի ամենագեղեցիկ ջրահեղձը» պատմվածքը։ Առաջադրանք․ Ո՞րն է պատմվածքի հիմնական գաղափարը։ Կարծումմ եմ, պատմվածքը փորձում էր ասել, որ անգամ մի փոքրի բարությունը կարող է բերել դրական հետևանքների։ Դուրս գրիր հակադրությունները և համեմատությունները։. «Տղամարդիկ, որոնք ջրահեղձին տարան մերձակա տունը, նկատեցին, որ նա ծանր է առավել, քան բոլոր մեռյալները, որոնց իրենք…

Առցանց-հեռավար ուսուցում/հայոց լեզու/Եպոս

Կարևորվում են ընտանեկան նախագծերը՝ ընթերցումներ, ձայնանյութեր, տեսանյութեր, պատումներ, Սասնա բարբառով  հատվածների ընթերցում, կարող են պատմել դրվագներ էպոսից, այլ։ Կերպարների նկարում, պատրաստում, այլ։  Հարցաշար 1․Ի՞նչ է էպոսը։ Նեղ ժանրային առումով ժողովրդական հերոսական կամ ավանդական վեպ, վիպական բանահյուսության ծավալուն և բարդ տեսակ, որը բաղադրվում է վիպական ու պատմահերոսական երկերից, ավանդություններից, զրույցներից 2․1964թ-ին աշխարհի վիպերգերի միջազգային մրցույթում «Սասնա…

Գործնական աշխատանք/հայոց լեզու

1․Ընտրել բառերը և տեղադրել համապատասխան տեղում՝ ենթարկելով փոփոխության: (2մ.) ա) Արևելյան մի քաղաքում՝ փոշոտ փողոցի ստվերոտ անկյուններից մեկում, միջօրեի շոգին պառկել էր մի ծերուկ դերվիշ: (միջօրե, քաղաք, պառկել, անկյուն) բ) Նա ոսկին  երկու հավասար մասի բաժանեց. Մի մասը փաթաթեց բրդյա կտորի մեջ և պահեց դուրս ցցված մի ժայռի տակ, մյուսը նորից պարկի մեջ լցրեց: (ժայռ, ոսկի, հավասար, պարկ) 2․Փակագծում տրվածներից ընտրել նախադասությանը համապատասխան բառը և ընդգծել: ա) Այդ չարագույժ լուրից (խռովել, խռովվել)…

Գործնական աշխատանք

Գործնական աշխատանք Գործնական աշխատանք հայոց լեզու (11-րդ դաս.) Ստուգում 1 Ընտրել բառերը և տեղադրել համապատասխան տեղում՝ ենթարկելով փոփոխության: (2մ.) ա) Արևելյան մի քաղաքում՝ փոշոտ փողոցի ստվերոտ անկյուններից մեկում, միջօրեի շոգին պառկել էր մի ծերուկ դերվիշ: (միջօրե, քաղաք, պառկել, անկյուն) բ) Նա ոսկին  երկու հավասար մասի բաժանեց. Մի մասը փաթաթեց բրդյա կտորի մեջ և պահեց դուրս ցցված մի ժայռի տակ, մյուսը նորից պարկի մեջ լցրեց: (ժայռ, ոսկի, հավասար, պարկ) 2 Փակագծում տրվածներից ընտրել…

Առաջադրանք-հայոց լեզվից

գիտակ,կարապետ,ընկնավոր,առաջնորդ,քաջք,գոտեմարտիկ,գեղապաշտ,ըմբիշտ,դշխո, քաջք-դեվ դշխո-գոտեմարտիկ ընկնավոր-դիվահար դրասանգ,նժույգ,նախճիր,եղրևանի,դիպակ,յասաման,սյուք,եղերն,եղեգն,եղերերգ,շամբ,երիվար,ծաղկաշղթա,զեփյուռ դրասանգ-դրասանգ նժույգ-երիվար յասաման-եղրևանի զեփյուռ-սյուք նախճիր-եղերն եղեգն-շամբ Գավաթ,տենդ,նստվածք,գոմ,թել,նախասրահ,գավիթ,դերձան,գահույք,փարախ,մրուր,դողերոցք,գլան,ըմպանակ գավաթ-ըմպանակ տենդ-դողէրոցք դերձան-թել փարախ-գոմ գավիթ-նախասրահ մրուր-նստվածք գլան-լիսեռ Ագի,եղջյուր,ազդր,քթանցք,ճիրան,վարս,մկան,ռունգ,պոչ,կոտոշ,մագիլ,անութ,ճանկ,ձետ,գես,պինչ,պոզ,մազ մագիլ-ճանկ,ճիրան ագի-պոչ-ձետ ազդր-մկան քթանցք-ռունգ պինչ գես-մազ-վարս եղջյուր-պոզ-կոտոշ