Հանձնարարություն

Որքանով եք տեղեկացված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմին։ Տեղեկացված եմ ՀՀ հեռուսատտեսությամբ ցուցադրվող լուրերից:Կորոնա վիրուսից պաշտպանվելու և ապահովելու մեր իսկ առողջությունը նաև մտերիմների առողջությունը խորհուդ է տրվում ՝ դուրս չգալ տնից,մեկուսանալ,դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում: Ինչպես եք պահպանում արտակարգ ռեժիմի դրույթները։ Պահպանում եմ նրանով,որ տնից դուրս եմ գալիս խիստ անհրաժեշտության դեպքում,տանը մեկուսացված եմ հասրակությունից:Դուրս գալու…

Իրավունք/Իրավունքի նորմեր/իրավունքի կենսաործումը

                                                                       Դաս 1 1.Ինչու է անհրաժեշտ հասրակական կարգավորումը: Քանի որ մարդկանց և նրանց խմբերի միջև առկա են շահերի հասկասություններ: 2.Ինչպես են սահմանվում և կենսագործվում իրավունքի նորմերը: Իրավունքի նորմը սահմանվում կամ սանկցիավորվում է պետության կողմից, ունի վերապահող պարտադրող բնույթ՝ մի կողմից վերապահում է գործողությունների ազատությունը ուղղված սուբյեկտների օրինական իրավունքների բացահայտմանը, մյուս կողմից իրավունքի նորմը պարտադրում է…