Թեստ Պատմություն

on

Ե՞րբ է խեթական թագավորի և Հայասայի Խուկանա արքայի միջև կնքվելբարեկամության և փոխօգնության պայմանագիր

.Ք. ա. XIV դարում

2. Ե՞րբ է Կորբուլոնը բանակցություններ սկսել Վաղարշի ու Տրդատի հետ՝ վերջինիսթագադրելու՝ Ներոնի առաջարկի շուրջ

.64 թ.

3. Ե՞րբ է Մուշեղ սպարապետը զորքով շարժվել Գանձակ.

372 թ.

4. Ո՞ր թվականին սկսվեց պարսկա-բյուզանդական 20-ամյա պատերազմը.

571 թ.

5. Ե՞րբ է հրապարակվել ՀՅԴ հռչակագիրը.

1890

6. Ե՞րբ է սկսվել Բալկանյան երկրորդ պատերազմը.

1913 թ. հունիսի 29-ին

7. Ե՞րբ է Հայաստանի առաջին հանրապետությունում ընդունվել «Դպրոցի կառավարման մասին» օրենքը.

1919 թ. սեպտեմբերին

8. Ե՞րբ է Հայաստանը լիիրավ անդամակցել Եվրոպայի խորհրդին.

2001

9. Վարչական առումով Վանի պետությունը բաժանված էր.

մարզերի

10. Ո՞ր գետի ափին է կառուցվել Բագարան քաղաք-սրբավայրը.

Ախուրյան

11. Որտե՞ղ է գտնվում Քարքե լեռը.

Տարոնում

12. Որտե՞ղ էր գտնվում Կիլիկիան.

Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում

13. Որտե՞ղ է հրատարակվել Հ. Գաթըրճյանի «Տիեզերական պատմություն»աշխատությունը.

Վիեննայում

14. Որքա՞ն է եղել հայ կամավորների թիվը 1915 թ. վերջին և 1916 թ. սկզբին.

6000

15. Ռուս-թուրքական երկրորդ կոնֆերանսում թուրքական պատվիրակությունըգլխավորում էր`

Մ. Քեմալը

16. Արմֆանի կազմում 1941 թ. որքա՞ն գիտահետազոտական հիմնարկներ էինգործում.

21

17. Ո՞ր արքայի մասին է հույն պատմագիր Պոլիբիոսի ստորև բերվողարտահայտությունը.«Արմենիայի մեծագույն մասի տիրակալ»:

Տիգրան II-ի

18. Ո՞վ է մեջբերված խոսքի հեղինակը.«Մենք չենք կարող երբևիցե հրաժարվել հողային պահանջներից, որոնք մեզհամար անհրաժեշտություն են, մեր կենսունակության և ապրելու կարելիությանառաջին պայմանը»:

4) Ասքանազ Մռավյանը

19. Հողատիրության ինչպիսի՞ ձև էր պարգևականքը.

պայմանական հողատիրություն

XX դ. սկզբին Ռուսաստանի հետադիմական վարչակարգի դեմ հայ ժողովրդիդիմադրությունը կազմակերպելու համար մարմինը կոչվում էր՝

2) Ազգային կենտրոնական վարչություն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s