Բառագիտություն

on

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) մարմնեղ, թիկնեղ, հաղթանդամ, պարթևահասակ2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառեն են իրար հոմանիշ:3) խոտոր, զարտուղի, շեղ, ծուռ5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) կատաղի, վայրագ, դժնի, անագորույն6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:1) կասկածել, տարակուսել, երկբայել, երկմտել7. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:3) ակնդետ, սևեռուն, անքթիթ, ուշադիր8. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:4) ակնառու, աչառու, անկողմնակալ, արդար9. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:1) անդուլ, հար, շարունակ, հանուր10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:3) ստահոդ-շինծու, աչառու-կողմնակալ, անձայն-մունջ11. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազված հոմանիշներից:1) թյուր-ճիշտ, հանգույն-նման, ընդդեմ-հակառակ12. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:3) բաղձանք-իղձ, անսայթաք, անգայթ, աղճատել, աղավաղել13. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են իրար հոմանիշ:4) հրապուրել-զմայլել, խոհեմ-ողջամիտ, դեռափթիթ-նորածիլ14. Ո՞ր տարբերակում ընդգծված բառը մյուսներում ընդգծված բառերին հոմանիշ չէ:3) Թավշյա վարագույրները, անկյունների աշտանակները թախծալի հուշեր էին արթնացնում:15. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիսներից:1) ուսյալ-իմաստակ, երանգավառ-տամուկ, օրինական-ապօրինի16. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեն են կազմված հականիշներից:2) զարդարուն-անպաճույճ, օրինական-ապօրինի, ջրարբի-անջրդի17. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:3) ձերբակալել-ազատել, հանգցնել-կիզել, վհատեցնել-քաջալերել18. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:3) աղտեղություն-մաքրություն, սեղմ-ճապաղ, հեղհեղուկ-անհողդողդ19. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:1) օրհնանք-անեծք, երեց-կրտսեր, կամային-թուլամորթ20. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:2) քչախոս-շաղակրատ, հուռթի-արգավանդ, հարմար-անպատեհ21.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեր են կազմված հականիշներից:3) վաղանցիկ-մշտամնա, ապերջանիկ-բախտավոր, հետամտել-խուսափել22.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեր են կազմված հականիշներից:1) բացահայտ-թաքուն, խորդուբորդ-ողորկ, խենթ-խելոք23. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են կազմված հականիշներից:3) խայտաբղետ-երփներանգ, մարմանդ-թեժ, կողմ-դեմ24. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերն են համանուններ:1) անկար ժողովուրդ- անկար հագուստ25. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանունններ չեն:3) գորշ օրեր- գորշ վերարկու26. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանուններ չեն:3) սուր-սրածայր, հատու, սուր-սրամիտ27. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն:2) Անցավ-առանց ցավի28. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն:

3) հրի-բրդել

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s