Առցանց-հեռավար ուսուցում/հայոց լեզու/Եպոս

Կարևորվում են ընտանեկան նախագծերը՝ ընթերցումներ, ձայնանյութեր, տեսանյութեր, պատումներ, Սասնա բարբառով  հատվածների ընթերցում, կարող են պատմել դրվագներ էպոսից, այլ։ Կերպարների նկարում, պատրաստում, այլ։  Հարցաշար 1․Ի՞նչ է էպոսը։ Նեղ ժանրային առումով ժողովրդական հերոսական կամ ավանդական վեպ, վիպական բանահյուսության ծավալուն և բարդ տեսակ, որը բաղադրվում է վիպական ու պատմահերոսական երկերից, ավանդություններից, զրույցներից 2․1964թ-ին աշխարհի վիպերգերի միջազգային մրցույթում «Սասնա…

Գործնական աշխատանք/հայոց լեզու

1․Ընտրել բառերը և տեղադրել համապատասխան տեղում՝ ենթարկելով փոփոխության: (2մ.) ա) Արևելյան մի քաղաքում՝ փոշոտ փողոցի ստվերոտ անկյուններից մեկում, միջօրեի շոգին պառկել էր մի ծերուկ դերվիշ: (միջօրե, քաղաք, պառկել, անկյուն) բ) Նա ոսկին  երկու հավասար մասի բաժանեց. Մի մասը փաթաթեց բրդյա կտորի մեջ և պահեց դուրս ցցված մի ժայռի տակ, մյուսը նորից պարկի մեջ լցրեց: (ժայռ, ոսկի, հավասար, պարկ) 2․Փակագծում տրվածներից ընտրել նախադասությանը համապատասխան բառը և ընդգծել: ա) Այդ չարագույժ լուրից (խռովել, խռովվել)…