Հանրահաշիվ

on

Առաջադրանք 3

1. Լուծել հավասարումը

ա) 5x=0,2 x=-1      բ) ( 1/3)x= ∛ 3 x=-1/3     գ) 4x-2=2*8x-1   x=-2   դ) 54x+1=(0,2)x-6

x=1

ե) (1/3)2x+1+5*(1/3)2x-1=138      զ) (0,125)3-x=2 √2      է) (√0,5)2-x=32

2. Լուծել անհավասարումը

ա) (1/3)x ≤27 x≥ -3 x€{-3,+∞       )      բ) 3x+1 * 5x-2<27  x<2 x €(-∞,2 )           գ) 9*32x— 82*3x+9 ≥0 x≥2 x€ (-∞,-2} U {2,+ ∞)

դ) 7*3x+1+3*7x+1 ≥58*21x/2

x≤-2 x €(-∞,-2} U {2,+ ∞)                

x

3. 12սմ և 16սմ կից կողմերով ուղղանկյունը պտտել են մեծ կողմի շուրջը և ստացել գլան:Գտեք գլանի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները:

4.Վանա լճի ջուրը պարունակում է 6 տոկոս աղ:

  1. Քանի՞ կգ աղ կա Վանա լճի ջրի 50 կգ-ի մեջ: Պատ՝. 3կգ:

 2.Քանի՞ կգ մաքուր ջուր պետք է ավելացնել Վանա լճի ջրի 100 կգ-ին, որպեսզի ստացվի 2 տոկոսանոց աղի լուծույթ: 100/3


Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s