Իշխանություն

on

1. Սահմանել իշխանություն հասկացությունը։ Իշխանությունն այլոց վարքի վրա ազդելու որոշակի կարողություն է: 2․ Սահմանեք քաղաքական իշխանություն հասկացությունը։ Քաղաքական իշխանությունը պետության կամ կառավարության միջոցով մարդկանց իշխելն է։ 3․ Ո՞րն է իշխանության լեգիտիմության հարցը։ Լեգիտիմությունն այն իշխանության բնութագիրն է, որն ընդունում են զանգվածները և հենվում իշխանության կարգադրություններին նրանց կամովին ենթարկվելու սկզբունքի վրա:«Լեգիտիմություն» տերմինը ծագել է XIX դ. առաջին կեսին և արտահայտում էր միապետի, որպես գերագույն իշխանության միանձնյա կրողի, իշխանության վերահաստատման անհրաժեշտությունը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s